10 Aralık 2018 Pazartesi

Finansal Kriz ve VDMK'lar

 Son günlerde VDMK'lar hakkında sık sık çok yüksek riskli oldukları ve 2008 Krizi'nin Abd'deki VDMK'nın benzeri CDO'lar sebebiyle çıktığı ifade ediliyor.

  En başta şunu ifade etmek gerekir VDMK'lar ile CDO'lar aynı tür ürünler değildir, VDMK'ların karşılığı MBS'lerdir.(Mortgage Backed Securities) VDMK nedir? VDMK'nın açılımıVarlığa dayalı menkul kıymettirVDMK'lar Bankaların veya benzer kurumların likit olmayan aktiflerinin bir araya getirilip menkul kıymet haline getirildiği türev ürünlerdir, bu ürünler paketlenip türev ürün halinde ikincil piyasada satılır.(Yükümlülük yerine getirilmez ise varlığın alıkonulma hakkı dahil.)

2019'da Ekonomi Nasıl Olacak(güncellendi)

Giriş Notu: Daha önce sanayi üretim verisi hakkında yazdığım makalenin çok ufak değişikliklere uğramış halidir.

Daha önce bu paylaşımda ''2019'da ekonomi nasıl olacak'' sorusuna cevap vermeye çalışmıştım, bir süredir önümüzdeki senelerde dünya ekonomisi hakkındaki beklentilerde ciddi değişiklikler oluyor; şu linkte-Link- ve linkin içinde verdiğim linklerde Abd'de resesyon ihtimalini yazmıştım, Abd'de henüz net bir resesyon ihtimalinden söz etmek zor yine bir resesyonda Fed'in atabileceği muhtemel adımlar hakkında önümüzde birçok senaryo var; bu güncelleme Fed yakın gelecekte yeni bir varlık alım çılgınlığı başlatırsa önümüzdeki yıllarda ve 2019'da ekonomi nasıl olur? Sorusuyla alakalı.

2019'da Ekonomi Nasıl OlacakBugün 2018 üçüncü çeyrek büyüme verisi açıklanacak, piyasa beklentisi büyüme rakamının %2 civarında gelmesi; sanayi üretimi, kapasite kullanım verileri, pmi verileri vb. veriler bize 2018 yılında beklentilerden daha olumsuz bir rakamlar ile karşılaşabileceğimizi gösteriyor; yine veriler ve küresel şartlar bize 2019 yılının da beklentilerden daha olumsuz olabileceğini gösteriyor.


9 Aralık 2018 Pazar

Risk İştahı Düşüyor(güncellendi)

 Geleneksel olarak borsalar için iyimser bir dönem (Santa Rallisi) olan Aralık ayında dünya borsaları kötü bir dönem geçiriyor, Küresel borsalarda olumsuzlukların devam ettiği bir haftadayız; S&P 500 bu yılki kazanımlarının tamamını yeniden kaybetti böylece 2018 senesi için ekside olmayan büyük bir endeks kalmadı.- Şimdilik-S&P 500, 2018'deki bütün kazanımlarını kaybetti.


Haftanın Önemli Verileri(10.12.2018)

10.12.2018

 Çok fazla veriye muhatap olacağımız bir haftaya giriyoruz; Pazartesi sabahı piyasa açılışı ile beraber Türkiye büyüme verisi açıklanacak; beklenti %2 civarında bir rakam açıklanması, ülkemizde %4'ün aşağısı olumlu karşılanmaz ama bunun kısa vadede olmasa da orta vadede Türk Lirası ve faizlere olumlu etki etmesi beklenir.

  Haftanın en önemli gelişmesi Salı günü İngiltere Parlamentosundaki Brexit oylaması olacak, beklenti İngiliz Parlamentosunun anlaşmayı onaylamayacağı yönünde ve bu durum bize kısa vadede olumsuz yansıyabilir.-Link-

8 Aralık 2018 Cumartesi

Türkiye ile Dünyada Demografi Sorunu ve Göçmenler

 Türkiye'de ve dünyada göçmenlere karşı sevgi son yıllarda gittikçe azalıyor; dünyanın her yerinde aşırı sağın yükselişine şahit oluyoruz, bu realiteye rağmen çok uzak olmayan bir gelecekte dünyada refahı, iş gücü> göçmenler belirleyecek ve ülkelerin refahında göçmen politikalarının önemli etkisini göreceğiz. 

(Bu paylaşım Suriyeli mülteciler ile doğrudan alakalı değil.)

  60'lı yıllarda dünyada sadece 90 milyon göçmen vardı, günümüzde bu sayı 250 milyonu aşmıştır; dünyadaki 250 milyon göçmenin %65'i  gelişmiş ülkelerde yaşıyor, gelişmiş ülkeler göçmen kabulünü bir iyilik gibi sunuyor olsalar da aslında bunun asıl sebebi zorunluklar; hesaplamalara göre 2000'li yıllardan beri göçmenler, göç ettikleri ülkelerin iş gücü artışının %40-80'nini sağlamışlar.

İmf'nin Amacı Nedir?

İmf neden kuruldu?


 İmf, 1940'larda Bretton Woods anlaşmasına ile birlikte kurulmuştur; Bretton Woods anlaşması bir tür sabit kur anlaşmasıdır, 1970'lere kadar devam etmiştir, basitçe ifade edilirse bütün para birimleri Abd dolarına karşı tanımlanacak iken doların ise altın karşılığı olacaktı; dünya ekonomisi, altın üretimine göre çok hızlı büyüdüğü için ve Abd'nin sistemdeki konumu sebebiyle sistem sürdürülememiştir.

 İmf'nin kuruluş amacı Bretton Woods anlaşmasını sürdürmekti, Bretton Woods anlaşması sona erdikten sonra ise İmf'nin misyonu uluslararası ekonomik sistemin sorunsuz şekilde işlemesini sağlamak olmuştur.


 İmf zor durumdaki ülkelere neden yardım eder?


 Bir ülkedeki ekonomik sorunlar ülkenin borç ödeyememesi sebep olursa sorun alacaklılara ve alacaklıların alacaklılarına yansıyacaktır ve en baştaki nispeten ufak sorun ülkeden ülkeye sıçraya sıçraya dünya için çok daha büyük bir maliyet ve sıkıntıya dönecektir; örneğin -Allah Korusun- Türkiye'de bir temerrüt durumu yaşanırsa bu durum birçok Avrupa Bankasına>Avrupa Ekonomisine> dünya ekonomisine sıçrayacaktır ve bir noktadan sonra sıkıntının bedeli dünya için çok daha büyük olacaktır, İmf'nin amacı sorunun en başta başka ülkelere sıçramasını engellemektir. 

imf neden kuruldu
İmf zor durumdaki ülkelere neden yardım eder

İmf anlaşmasına göre İmf zor durumdaki ülkelere kotalarının 3 katı kadar kredi sağlamak ile yükümlüdür ama realitede zor durumdaki ülkeler bu sınırın çok çok üzerinde rakamlar ile İmf'den kredi alabilmektedir ve almıştır.

İmf'nin para kaynağı nedir?


 İmf'nin para kaynağı ülkelerin İmf'e sağladığı kotalardır(SDR), ülkeler İmf'e ne kadar kaynak sağlarsa İmf kararlarında ve kadrolarında o kadar söz sahibi olurlar.(Türkiye, İmf üyesidir ve İmf'e kaynak sağlar.) İmf'nin kontrolünde 700 milyar dolar civarında bir kaynak mevcut. 

İmf ile anlaşmanın avantajı ve dezavantajları:


  İmf ile anlaşmak çok büyük miktarlarda paraya uygun maliyet ile ulaşma imkanı sağlar; örneğin yakın zamanda hazine %7.5 maliyet ile krediye ulaşmıştı, imf yüzlerce milyar doları %2-3 gibi maliyetler ile sorun yaşayan ülkelere sağlar.

 İmf'nin uygun finansman sağlaması kadar tecrübesi de önemlidir, kağıt üzerinde bir sorunu çözmek ile pratikte çözmek çok farklıdır; İmf'de çok ciddi tecrübe birikimi mevcuttur. İmf ile anlaşmak dış dünyada sorunlu ekonomilerin kredibilitesi çok ciddi şekilde artırır.


 İmf'nin  eleştiriye açık birçok yönü de mevcuttur; 1970'lere kadar çok ciddi gelecek vaat eden Arjantin ekonomisi ya da Afrika'daki birçok ülke, sorunlara İmf dahil olduğundan beri iflah olmamışlardır, en basitinden şu an Yunanistan; İmf ve Avrupa Birliği ile yaptığı anlaşma sonrası ''ekonomik yıkım'' yaşamış olmasına rağmen ülkenin sorunları çözülememiş hatta daha ciddi bir hal almıştır. -Link-Bu durumun sorumlusu en az İmf kadar muhatap ülkelerdir ama İmf de sihirli değnek değildir yine İmf ile yapılan anlaşmalarda İmf, finansal kesim ve uluslararası şirketlere  daha özenli davranır iken orta ve alt sınıfı ilgilendiren konularda İmf'nin tavrı son derece katıdır.

Twitter adresim Yusuf Yüksel Facebook Adresim Yusuf Yüksel  

6 Aralık 2018 Perşembe

MERKEZ BANKASININ NET DÖVİZ REZERVİ KASIM 2018

 Merkez bankasının net döviz rezervleri hakkında internet ortamında net bir veri bulmak zor çünkü her haber kaynağı farklı bir bakış açısıyla haberi sunduğu için Merkez Bankasının net döviz rezervi hakkında bilgi bulmak zorlaşıyor. 29 Kasım'da açıklanan veriye göre Merkez Bankası net döviz rezervi 28.0 milyar dolardı;Bugün açıklanan veriye göre ise merkez bankası net rezervi 28.9 milyar dolara yükselmiş.  

29 Kasım'da açıklanan veriye göre  Merkez Bankası Brüt döviz rezervi 90.2 milyar dolardı;Bugün açıklanan veriye göre ise merkez bankası brüt rezervi 91.0 milyar dolara yükselmiş.

Bu rakama altın rezervi dahildir; bugün açıklanan rakam 30 Kasım tarihindeki Merkez Bankası net döviz rezervidir.

5 Aralık 2018 Çarşamba

Abd Resesyona Mı Giriyor

 Dün Abd'de tahvillerin getiri eğrisi tersine döndü ve Abd yakın zamanda resesyona girebilir korkusu ile piyasalarda kuvvetli satışlar görüldü. Normalde tahvillerin vadesi arttıkça riski ve süreçteki enflasyon da artacağı için doğal olarak getirisinin de artması gerekir; Tahvillerde vade riski sabit olduğu için  getiri eğrisindeki değişimler enflasyon beklentileri üzerinden yorumlanır, enflasyonda marjinal bir düşüş beklentisi de ''resesyon'' riski olarak yorumlanabilir, Abd'de tahvil eğrisinin bozulması bu yüzden resesyon korkularını tetikledi, Abd'nin yaşadığı son yedi büyük resesyonda da resesyon başlamadan 10-15 ay önce tahvil eğrisi tersine dönmüştür.

  Genelde tahvil eğrisi hakkında yorumlamalar 2 yıllık tahviller ile 10 yıllık tahvillerin getiri eğrisi üzerinden yapılır, şu an 2 yıllık Abd tahvilleri ile 10 yıllık Abd tahvilleri arasındaki getiri farkı 0.11 puana kadar düştü ama henüz 2 yıllıkların getirisi 10 yıllıkların getirisini aşmış değil; dün ise 2 ve 3 yıllık Abd tahvillerinin getirisi 5 yıllık Abd tahvillerinin getirisini aştı.


 Tahvil eğrisinin bozulması kesinlikle resesyon olarak yorumlayabilir miyiz?