3 Eylül 2018 Pazartesi

VERİMLİLİK VE ÜRETKENLİK

Verimlilik nedir


  Bir üretim sisteminde elde edilen ürünün elde edilmesi için kullanılan girdiler ile ürün arasındaki ilişkiye verimlilik denir. Basitçe ifade edersek bir ekmek üretmek için gerekli olan her şey(işçi,makineler, sermaye,un,odun vs.) ekmek üretimi verimliliğini etkiler. Ekmek üretirken bahsettiğim girdilerden ne kadar yüksek miktarda çıktı elde edilirse(sadece rakam olarak üretilen ekmek değil değil; kalite vs.)  ekmek üretim işlemi o kadar yüksek verimlilikle sağlanmış olur. Bir ülkenin verimliliğinden bahsedilince ise kastedilen şey ekonomide kaynakların ne kadar doğru şekilde kullanıldığıdır.
Üretkenlik nedir

  
Girdi ile çıktı arasındaki ilişkidir. Çıktının girdiye oranıdır. Girdiden üretilen çıktı ne kadar yüksek(nitelik ya da nicelik olarak) ise üretkenlik o kadar yüksektir.

 Basitçe ifade edersek Türkiye şartlarında eğitim hizmeti alan çocuk(girdi) öğretmen,doktor, astronot olması durumlarını incelersek; üretkenlik sıralaması şöyle olur. Astronot>doktor>öğretmen.(kalite açısından sıralama)

verimlilik açısından bakınca ise sonuç bakış açısına göre çok ciddi şekilde değişir. Öğretmen bu üçlü arasında en fazla fayda potansiyeli olandır, hayatı boyunca topluma doktor+astronotun verdiğinden fazla fayda sağlayabilir.(yatırım) İhtiyaç açısından bakınca ise doktor tabii ki daha verimlidir çünkü toplumda öğretmenden çok doktora ihtiyaç vardır.(tüketim) Üçlü arasında en fazla masraf yapılması beklenen astronot ise Türkiye şartlarında safi zarardır ve verimsiz bir üründür; ciddi masrafa sebep olmuş ama ülkeye bir katkı sağlamayıp işsiz kalacaktır ya da yurt dışına çıkacaktır.


  Age of Empires oynadıysanız oyunun başında tarla kurmak üretkenliği artırmaktır ama bu durum verimlilik açısından çok doğru bir hamle değildir. Daha az ve yavaş besin sağlayan koyunlardan et sağlamak daha verimli bir hamledir.(tarla için harcanan odunla çok daha acil ve önemli bir ihtiyaç olan ev inşa edilir-sermaye verimliliği-)


  Yani üretkenlik kaynaklardan en fazla ve kaliteli ürün elde etmeyi; verimlilik ise kaynaklardan optimum fayda sağlamayı ifade eder.


  Türkiye'de şartlar yeterli seviyede olduğu halde yüzücü olmaması bir üretkenlik problemidir. Futbolda  Benzer nüfusta bütün Avrupa ülkelerinin takımları (İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Fransa vs.) neredeyse her büyük turnuvaya katılırken Türk Milli Futbol  takımının sık sık turnuva dışı kalması ise bir verimlilik problemidir. 80 milyon nüfustan 20-25 adet üst seviye oynayacak oyuncuyu ortaya çıkaracak şartlar yeterli şekilde kullanılmamış,yönetilememiş. (Eğer futboldaki eksiklik başka alanlara yönelmiş olsaydı -Abd'deki NFL, NBA, NBL gibi- verimsizlik olarak yorumlanmazdı.)Ekleme: Türkiye'nin enflasyon sorunu bir verimlilik problemidir- link
    


           
Twitter adresim Yusuf Yüksel 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme