23 Ekim 2018 Salı

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ EKİM 2018

 Tüketici Güven Endeksi; Tüketicilerin harcama eğilimlerini ve ülke ekonomisi hakkında düşüncelerini rakamlara döken bir ankettir. Anket 0-200 arasında değer alabilir; 100 seviyesi dengedir, 100'ün üstü iyimserliği ve iyimserlik seviyesini; 100'ün altı ise kötümserliği ve kötümserlik seviyesini gösterir. Ekim 2018'de Tüketici Güven Endeksi 57.3 olmuştur; bundan toplumun ekonomi hakkındaki beklentilerinin çok olumsuz olduğu sonucu çıkar.

  Türkiye'de Tüketici Güven Endeksi çok uzun senelerden beri dolar/TL kuru ile paralel hareket eder, her toplumun kendine has ekonomik travmaları vardır ki Türk toplumunda da bu Dolar Kurudur; Türkiye'de her ekonomik olumsuzluk döviz kurlarının artması ile başlamıştır o yüzden toplumumuzda dolar kuru hareketlendiği zamanlar harcama eğilimi düşer, ekonomiye güven azalır. Eylül ve Ekim aylarında dolarda gevşeme olmasına rağmen güven endeksinin düşmesinden toplumda ciddi bir kötümserlik olduğu sonucunu çıkarabiliriz.

Ekim 2018 Tüketici Güven Endeksi
Tüketici Güven Endeksi Ekim 2018

 Grafikte de görüldüğü yılın ekonomi açısından nispeten olumsuz dönemine giriyoruz o yüzden endeksin aşağı gitme potansiyeli devam ediyor.

Tüketici Güven Endeksinin düşmesi ne anlama gelir?

 Tüketici Güven Endeksi ile halkın harcamaları arasında çok kuvvetli bağ vardır, Tüketici Güven Endeksi'nde kuvvetli düşüş harcamalarda ve dolaylı olarak büyümede kuvvetli düşüş olabileceği anlamına gelir. Milli hasıla verisi yılda sadece dört defa açıklandığı için milli hasıladaki muhtemel gelişmeler Tüketici Güven Endeksi'nden takip edilir.

 Tüketici güven endeksi dört kategoriye ayrılır ve bu dört kategorinin ortalama değerini ifade eder.

1. Hanenin maddi durum beklentisi: Anket Katılımcılarının önümüzdeki 12 ay için gelir beklentisini temsil eder. 76.7'den 73.5'e düşmüş.

2. Genel ekonomik durum beklentisi: Önümüzdeki 12 ay için ülke ekonomisi hakkındaki beklentileri temsil eder. 74.6'dan 72.8'e düşmüş.

3.İşsiz sayısı beklentisi: İşsizlik hakkındaki beklentileri temsil eder. 67.2'den 63.6'a düşmüş.

4.Tasarruf etme ihtimali: İnsanların tasarruf etme eğilimlerini gösterir, 18.8'den 19.2 yükselmiş.

 Özetle halk gelirinin azalacağını, ekonominin kötüleşeceğini,işsizliğin ise artacağını tahmin ediyor. İnsanlar zaten çok az tasarruf edebiliyorlar ama tasarruf edebilenler de daha çok tasarruf etme eğilimi var; bundan da halkın daha az tüketeceği sonucu çıkarabiliriz ve bu milli hasılayı da olumsuz etkileyecektir. Halkın tüketmekten kaçınması talep enflasyonunun azalacağı anlamına gelir.

Ekleme: Talep Enflasyonu nedir ve ekonomik aktiviteyi nasıl etkiler. ( Link )

Twitter adresim Link

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme