16 Kasım 2018 Cuma

Almanya Ekonomisi Nasıl Gelişti

 Almanya her iki dünya savaşının da merkezinde olmuş ve her ikisinden de çok büyük yıkımlarla çıkmış bir ülkedir; İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ülke bölünmüş, şehirler yerle bir olmuş ve ülke ciddi borçlarla karşılaşmıştır bu kadar ciddi sorunlu geçmişe rağmen Almanya bugün dünyanın en müreffeh ülkelerinden biri iken aynı zamanda dünyadaki büyük ekonomiler arasında en verimli ekonomiler arasındadır. Peki Almanya ekonomisi nasıl gelişti?


1. Üretim:


Dünyadaki ekonomilerden bahsederken üretim=Çin genel kabul haline gelmiş olsa da dünyada üretim ile anılmayı en fazla hak eden ülke Almanya'dır. Mesela 2017 yılında Çin 1.4 milyar nüfus, 12 trilyon dolarlık ekonomisi ile 160 milyar dolar civarında cari fazla verirken Almanya 80 milyon nüfus 3.7 trilyonluk dolar büyüklüğündeki ekonomisi ile 300 milyar dolar cari fazla vermiştir.

 Çin'in cari fazlasının ana sebebi fiyat rekabetidir ve bunu çok etik yollarla sağlamaz; Almanya'nın cari fazlasının sebebi ise sadece kalitedir.


2. Kuvvetli Para Birimi: 


Bir çok ülke dış pazarlarda güçlü olabilmek için yerel para biriminin değerini düşürüp fiyat rekabeti yapmaya çalışır ama Almanya tam aksine parasını her zaman kuvvetli tutmaya çalışmıştır çünkü ürettiği ürünlerin fiyat rekabetinden çok kalitesinden dolayı pazarlar iken üretim için ihtiyaç duyduğu ürünleri ise ucuza alır; bu durumun Almanya dışında pek örneği yok.(Euro sonrası bu hikaye bir miktar değişse de halen devam ediyor.)


3. İstikrarlı Para Birimi:


Almanya halkı ve devleti Dünya Savaşları süresince travmatik seviyede enflasyon sorunu yaşadılar; karşılaştırma için Türkiye'yi kullanırsak biz çok uzun yıllar enflasyon sorunu yaşayıp Türk Lirasından altı sıfır atmıştık,  Almanlar ise zamanında paralarında on iki adet sıfır attılar yani biz eskiden milyonlarla ekmek alırken Almanlar zamanında trilyonlarla ekmek alıyorlardı. Bu kötü anıların etkisi ile Alman ekonomi yönetimi para biriminin istikrarlı olması konusunda her dönem tedbirlidir, altta verdiğim grafiklerde görüldüğü gibi çok uzun yıllardan beri Almanya'da para biriminin istikrarına zarar verebilecek olan enflasyon ve cari açık önlenmiştir.


yıllara göre Almanya enflasyonu
Yıllara göre Almanya Enflasyonu
almanya cari denge yıllara göre
Yıllara göre Almanya cari denge4.Mittelstand(Küçük Ve Orta büyüklükteki işletmeler) üzerine kurulu ekonomik sistem: 


Almanya ekonomisi dünyaca ünlü araba, elektronik vb. işletmelere değil; küçük ve orta büyüklükteki işletmelere dayanır; bu sebeple de bir sektördeki ya da şirketteki sorunlar Almanya ekonomisi üzerinde sorun, risk oluşturmaz. Almanya'daki işletmelerin %99'u Küçük ve orta büyüklüktedir. 

5.Sosyal Adalet: 


Almanya dünyada gelir dağılımının en adil olduğu ülkelerden biridir yine büyük ekonomiler arasında ise en adil gelir dağılımına sahip ülkedir; daha önce şu paylaşımda sosyal adaletin etik olduğu kadar ekonomik olarak da neden çok önemli olduğunu açıklamaya çalışmıştım. (Link)


6. Eğitim Sistemi:

 Normalde en başa yazmam gereken sebep iken akıcılığı bozmamak için altıncı sıraya yazdım; Almanya, PISA sınavlarında her zaman ilk on ülke arasındadır; bunun dışında Lise seviyesinden Almanya'da reel sektör- Okul işbirliği başlar, lise çocukları bile bir meslek öğrenmek istiyorsa çok yoğun uygulamalar ile beraber eğitimine devam eder.

7.Sendikalar

 Almanya'da sendikaların işleyişi dünyanın geriye kalan kısmı ile pek benzerlik göstermiyor; büyük şirketler aldıkları bütün önemli  kararları sendikalara da onaylatmak zorunda ve sistem çok iyi şekilde işliyor. Dünyada sendika- şirket ilişkileri iki düşman sistemin mücadelesi iken Almanya'da sendikalar normalde olması gerektiği gibi işçiler ile yöneticiler arasında uyumu sağlıyor, şirketlerin hatalı karar almalarını önlüyor gerektiğinde işçilerin şirket için fedakarlık yapmasını onaylıyorlar.

 Şöyle özetliyeyim yakın zamana kadar Almanya'da asgari ücret bile yoktu ama buna rağmen gelişmiş ülkeler arasında en fazla kazanan ve az çalışan insanlar Almanlar ! Yani dünyada sendikaların ekonomiye en fazla fayda sağladığı ülke Almanya'dır demek hatalı olmaz.


 Alman ekonomisinin çok verimli olmasının bazı olumsuz etkileri de var en önemlilerini yazarsak;

  -Almanya ekonomisinin çok verimli olması sebebiyle Alman ekonomisi diğer Avrupa ülkelerini olumsuz etkiliyor, diğer Avrupa ülkeleri ise Almanya ekonomisinden nemalanıyorlar diyebiliriz; biraz daha genellersek Avrupa'da Almanya önderliğinde verimli ekonomiler ile verimsiz ekonomiler arasında tuhaf bir ilişki mevcut ve kişisel görüşüm çok büyük reformlar yapılmadığı müddetçe bu ilişki sürdürülemez. (Şu paylaşımda uzunca açıklamaya çalışmıştım. Link)

 -Almanya ekonomisinin verimli olması Almanya'nın ticaret ortaklarını çok da ilgilendirmez, özellikle Abd önderliğinde Almanya'nın ticaret ortakları haklı olarak Almanya'nın cari fazlasını azaltmasını yani daha fazla ithalat, harcama yapmalarını istiyor, Almanya ise bunun aksine cari fazlasını daha da artıracak çalışmalar içinde ironik olarak dünyada Çin'in kabul edilemez faaliyetlerinden (Link) en az olumsuz etkilenen ülke Almanya iken bu konuda en kapsamlı çözüm planı da Almanya'dan gelmiştir-Endüstri 4.0- ama bunun anlamı da Almanya'nın daha fazla cari fazla vermesidir; bu durum Almanya ile ticaret ortakları arasında daha ciddi sorunlara sebebiyet verebilir.

Ekleme: Güney Kore Ekonomisi nasıl gelişti. (Link)

Twitter adresim Yusuf Yüksel

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme