7 Kasım 2018 Çarşamba

TÜRKİYE'DE PETROL VAR MI TORYUM GERÇEKTEN DEĞERLİ Mİ

 Dün ülkemizde Bor madeniyle ilgili şehir efsanelerini ve Bor rezervinin asıl değer hakkında bir paylaşım yapmıştım, bugün de yine efsanelere konu olmuş diğer iki maddeyi yazmak istedim.

 Toryum neden kullanılmıyor?


  Toryum, Bor gibi şehir efsanelerinde çok sık anılan bir madenimiz, dünyada en fazla toryum rezervine sahip olan ülkelerden biriyiz, toryum düşündüğümüzden çok daha değersiz bir maden olduğu için bulunmak için çok fazla çaba gösterilmiş bir maden değil ama büyük ihtimal Türkiye'de ve dünyada değer görmeye başlarsa bugünkü rezervden çok daha fazlası mevcuttur. ''Toryum neden kullanılmıyor?'' sorusuyla internette çok tuhaf bilgiler dolaşıyor; 

- Toryum daha az radyoaktif ürün üretir.(Tam olarak doğru değil)
-Toryum, Uranyum'dan daha ucuza daha fazla enerji üretebilir  (Teorik olarak doğrudur ama pratikte bu teknolojiye ulaşabilmiş bir ülke yoktur.)

 Dünya üzerinde ciddi miktarda enerji üreten bir Toryum santrali mevcut değildir ve inşa aşamasında olan böyle bir tesis de yoktur.

toryum gerçeği
Toryum neden kullanılmıyor? 


Türkiye'de ne kadar Toryum rezervi var?


 Türkiye'de 300-400 bin ton Toryum rezervi var, Dünyada ise 5.000 ton civarında toryum rezervi var, Toryum'daki yüksek potansiyeli makul bir şekilde kullanılabilmesi durumunda bu rezervin Türkiye'de ve dünyada çok hızlı bir şekilde artması olası, aslında artmaması da olası çünkü Toryum'um potansiyelinin değerlendirilebilmesi durumunda mevcut rezerv bile dünyaya çok çok fazlasıyla çok uzun yıllar yeter.

Türkiye'de gerçekten 120 trilyon dolar değerinde toryum var mı?

 Bir dönem basında sansasyonel şekilde böyle bir haber yapıldı ve o günden beri böyle bir iddia sık sık dile getiriliyor; haberdeki hesap şuydu: Türkiye'deki Toryum rezervinin üreteceği enerjinin potansiyelinin o günkü enerji piyasasında karşılığı 120 Trilyon dolar tabii bu hesap her yanıyla hatalı.

1. Petrol fiyatları düştü bugünkü hesapla rakamlar ile 120 trilyon dolar olarak hesaplamak mümkün değil.

2. Dünyadaki  toplam Toryum rezervinin bu garip hesapla değeri 1.2 katrilyon dolar bu rakam bugünün rakamlarıyla Abd'nin milli hasılasının 60, dünyanın milli hasılasının 15 katı eder, bu kadar  büyük enerji üretilecekse bunu kim satın alacak? Tabii ki Toryum gerçekten değerlendirilebilirse enerji fiyatları devasa çöküşler yaşayacak yani arz-talep dengesi tekrardan sağlanacak.

 Özetle Toryum hakkında anlatılan hikayeler olmayan bir teknolojiyi aramadan bulup dünyaya satmak üzerine kurulmuş.
 

TÜRKİYE PETROL DENİZİNDE Mİ YÜZÜYOR?


 Bir diğer efsanemiz ise Türkiye'nin çok ciddi şekilde petrol rezervi olduğu ama bu rezervin bulunamadığı, çıkarılmasının engellendiği vs.

 Türkiye'nin bütün komşularında petrol çıkmasına rağmen sadece bizim petrol zengini bir ülke olmamamızın sebebi ülkemizin  bütün komşularımızdan farklı jeolojik yapıya sahip olmasıdır; Ülkemizin Güneydoğu bölgesi ile Güney komşuları aynı jeolojik yapıya sahiptir ve normal olarak Güneydoğu bölgemizde petrol bulunuyor.

 Türkiye'de yabancıların bilerek petrol bulmadığı iddiaları da mevcuttur ama günümüzde dünyadaki bütün firmalar aşağı yukarı aynı yöntemler ile petrol ararlar böyle bir şey söz konusu değil.

türkiye petrol denizi
Türkiye petrol denizinde mi yüzüyor?


 En fazla komplo teorisi ise petrol kuyularının kapatılması üzerine yazılmıştır fakat bu da süreçle alakalı.

 Bir bölgede petrol aranırsa öncelik kabaca bir araştırma yapılır,(maliyet) araştırmalar umut vaat ederse ciddi araştırmalar başlar,(daha fazla maliyet) sonuca ulaşılırsa bu defa da sahanın karlılığı üzerine hesap yapılır.

 Bir araştırmada petrol bulunması petrolün çıkarılacağı anlamına gelmez; rezervin miktarı, kalitesi, maliyeti üzerine hesap yapıldıktan sonra halen cazip ve karlı ise sahaya yatırım yapılır, başarısız olursa ise saha işaretlenip terk edilir; örneğin 1990'larda Güneydoğu'da yapılan birçok çalışma o günün şartlarında karlı olmadığı için değerlendirilememiştir ama petrol fiyatlarının +100 dolara ulaştığı geçen senelerde bu sahalar kullanıma açılmıştır ama petrol fiyatlarının tekrar gerilemesiyle bu sahalar yine atıl kalmıştır.

 Türkiye'nin çok büyük petrol rezervine sahip olduğu iddiası tamamen hatalı mı?


 Türkiye'de umut vaat eden bütün sahalarda petrol arama çalışmaları gerçekleştirilmiş olmasına rağmen Türkiye'de toplamda çok az petrol arama çalışması yapılmış olması sebebiyle petrol rezervimizin çok daha fazla olma ihtimali yok değildir; Abd'de her sene bizim bütün tarihimiz boyunca yaptığımız petrol arama sondajlarının 5 katı sondaj yapılıyor; bizde nispeten az petrol arama çalışması gerçekleştirilmesinin sebebi;

- Çok fazla umut vaat eden petrol arama sahamız yok.
- Daha cazip yatırım imkanları ülkemizde mevcut, petrol aramalarına ayrılabilecek sermayemiz sınırlı.
-Türkiye'de özellikle denizlerde nispeten umut vaat eden sahalar bulunmaktadır ama bu sahalarda araştırma yapmanın yatırım riski çok daha yüksektir.(Büyük maliyet)

Ekleme: Benzer komplo teorilerine konu olan Bor rezervi hakkında. (Link)
Twitter adresim Yusuf Yüksel

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme