8 Aralık 2018 Cumartesi

İmf'nin Amacı Nedir?

İmf neden kuruldu?


 İmf, 1940'larda Bretton Woods anlaşmasına ile birlikte kurulmuştur; Bretton Woods anlaşması 1970'lere kadar devam etmiştir. Bretton Woods anlaşması ile bütün para birimleri Abd dolarına karşı tanımlanacak iken doların ise altın karşılığı olacaktı.  dünya ekonomisi, altın üretimine göre çok hızlı büyüdüğü için ve Abd'nin sistemdeki konumu sebebiyle sistem sürdürülememiştir.

 IMF'in kuruluş amacı Bretton Woods anlaşmasını sürdürmekti, Bretton Woods anlaşması sona erdikten sonra ise İMF'in misyonu uluslararası ekonomik sistemin sorunsuz şekilde işlemesini sağlamak olmuştur.


 İmf zor durumdaki ülkelere neden yardım eder?


 Bir ülkedeki ekonomik sorunlar ülkenin borç ödeyememesi sebep olursa sorun alacaklılara ve ardından alacaklıların alacaklılarına yansıyacaktır ve en baştaki nispeten ufak sorun ülkeden ülkeye sıçraya sıçraya dünya için çok daha büyük bir maliyet ve sıkıntıya dönecektir. Örneğin -Allah Korusun- Türkiye'de bir temerrüt durumu yaşanırsa bu durum birçok Avrupa Bankasına>Avrupa Ekonomisine> dünya ekonomisine sıçrayacaktır ve bir noktadan sonra sıkıntının bedeli dünya için çok daha büyük olacaktır, IMF'in amacı sorunun en başta başka ülkelere sıçramasını engellemektir. 

imf neden kuruldu
İmf zor durumdaki ülkelere neden yardım eder

İmf anlaşmasına göre İmf zor durumdaki ülkelere kotalarının 3 katı kadar kredi sağlamak ile yükümlüdür ama realitede zor durumdaki ülkeler bu sınırın çok çok üzerinde rakamlar ile IMF'ten kredi alabilmektedir ve almıştır.

İmf'nin para kaynağı nedir?


 IMF'in para kaynağı ülkelerin IMF'e sağladığı kotalardır. (SDR) Ülkeler IMF'e ne kadar kaynak sağlarsa IMF kararlarında ve kadrolarında o kadar söz sahibi olurlar. IMF'in kontrolünde 700 milyar dolar civarında bir kaynak mevcut. 

İmf ile anlaşmanın avantajı ve dezavantajları:


  İmf ile anlaşmak çok büyük miktarlarda paraya uygun maliyet ile ulaşma imkanı sağlar; örneğin yakın zamanda hazine %7.5 maliyet ile krediye ulaşmıştı, imf yüzlerce milyar doları %2-3 gibi maliyetler ile sorun yaşayan ülkelere sağlar.

 İmf'nin uygun finansman sağlaması kadar tecrübesi de önemlidir, kağıt üzerinde bir sorunu çözmek ile pratikte çözmek çok farklıdır; İmf'de çok ciddi tecrübe birikimi mevcuttur. İmf ile anlaşmak dış dünyada sorunlu ekonomilerin kredibilitesi çok ciddi şekilde artırır.


 İmf'nin  eleştiriye açık birçok yönü de mevcuttur; 1970'lere kadar çok ciddi gelecek vaat eden Arjantin ekonomisi ya da Afrika'daki birçok ülke, sorunlara İmf dahil olduğundan beri iflah olmamışlardır, en basitinden şu an Yunanistan; İmf ve Avrupa Birliği ile yaptığı anlaşma sonrası ''ekonomik yıkım'' yaşamış olmasına rağmen ülkenin sorunları çözülememiş hatta daha ciddi bir hal almıştır. -Link-Bu durumun sorumlusu en az İmf kadar muhatap ülkelerdir ama İmf de sihirli değnek değildir yine İmf ile yapılan anlaşmalarda İmf, finansal kesim ve uluslararası şirketlere  daha özenli davranır iken orta ve alt sınıfı ilgilendiren konularda İmf'nin tavrı son derece katıdır.

Twitter adresim Yusuf Yüksel 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme