8 Aralık 2018 Cumartesi

Türkiye ile Dünyada Demografi Sorunu ve Göçmenler

 Türkiye'de ve dünyada göçmenlere karşı sevgi son yıllarda gittikçe azalıyor; dünyanın her yerinde aşırı sağın yükselişine şahit oluyoruz, bu realiteye rağmen çok uzak olmayan bir gelecekte dünyada refahı, iş gücü> göçmenler belirleyecek ve ülkelerin refahında göçmen politikalarının önemli etkisini göreceğiz. 

(Bu paylaşım Suriyeli mülteciler ile doğrudan alakalı değil.)

  60'lı yıllarda dünyada sadece 90 milyon göçmen vardı, günümüzde bu sayı 250 milyonu aşmıştır; dünyadaki 250 milyon göçmenin %65'i  gelişmiş ülkelerde yaşıyor, gelişmiş ülkeler göçmen kabulünü bir iyilik gibi sunuyor olsalar da aslında bunun asıl sebebi zorunluklar; hesaplamalara göre 2000'li yıllardan beri göçmenler, göç ettikleri ülkelerin iş gücü artışının %40-80'nini sağlamışlar.Göçmenlerin tembel ve asalak olduğu yaygın kabul olsa da gerçek çok farklı; günümüzde göçmenler Abd'nin %14'ünü oluşturur iken Abd'de yeni kurulan iş yerlerinin  %25'ini göçmenler açıyor, göçmenlerin basit işler yaptığı ihtimali de akla gelebilir ama silikon vadisindeki start-up'ların %50'si; Abd'nin en büyük 500 şirketinin %43'ü göçmenlere ait yani imkanlar sağlanırsa göçmenlerin ekonomiye katkısı yerlilerden fazla değilse az değil, göçmenlerin tamamen farklı bakış açısı girişimciliği son derece pozitif etkiliyor.

(Türkiye ile ilgili veri bulmak için bayağı çaba harcadım ama veri yok.)

 Daha önce yazmıştım, çok uzak olmayan bir gelecekte gelişmiş ülkelerde ekonomilerin en büyük sorunu demografi olacak -Örnek- mevcut ekonomik durum ve demografik sorunlar çok uzak olmayan gelecekte gelişmiş ülkelerde sosyal güvenlik sistemini çalışamaz hale getirecek ve gelişmiş ülkeler ya refahlarından vazgeçecekler ya da göçmenlere kapılarını açacaklar -Link- o yüzden ileride insanın insan olduğu için değeri artacaktır yorumu yapabiliriz.


 Türkiye hakkında ısrarla genç nüfuslu olduğu bilgisi verilse de Türkiye yaşlı ülkeler sınıfındadır ve daha kötüsü Türkiye çok yaşlı ülkeler sınıfına da çok uzak değildir-Link- bunun anlamı çok uzak olmayan bir gelecekte Türkiye göçmene ihtiyaç duyacak bir ülke olabilir bununla beraber halkın önünde bugüne göre çok daha fazla göç etme imkanı da bulunabilir.

 Endüstri 4.0'ın iş gücüne olan ihtiyacı marjinal şekilde düşüreceği iddiası mevcuttur ama daha önceki üç devrim bize yeni teknolojilerin yok ettiği iş imkanlarından çok daha fazlasının ortaya çıkmasını sağladığını göstermiştir o yüzden endüstri 4.0'da insanların elinden aldığından çok daha fazla iş kolunun doğmasına sebep olacaktır; Endüstri 4.0'ın gelişmiş ülkelerdeki demografi sorununa çözüm olması mümkün değildir.

 Özetle çok uzak olmayan bir gelecekte dünyadaki en önemli kaynağın ''insan'' ya da ''eğitimli insan'' olacağını söyleyebiliriz ve toplumlar kendilerini bugünden bu duruma hazırlamalıdır.


Twitter adresim Yusuf Yüksel 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme