çin ekonomisinin geleceği etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
çin ekonomisinin geleceği etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

12 Aralık 2018 Çarşamba

Çin Ekonomisinin Geleceği

Ekleme: güncellenecek. Eski yazı olduğu için kaldırmadım ama yazı şu an taslak haldedir.

Çin'in demografik yapısı
Çin ekonomisi dünyanın en büyük ikinci ekonomisidir, bunun ana sebebi Çin'in devasa nüfusudur, Çin'in eski lideri Mao'nun politikaları sebebiyle Çin ekonomisi 1980'lerden önce dünya ekonomisinin önemli bir parçası değildi, Mao'dan sonra Çin ekonomisinin dünya ile entegrasyonu çalışmaları başladı ve 2001 yılında Çin'in Dünya Ticaret Örgütüne katılması sonrası Çin dünya ekonomisinin önemli bir parçası oldu ve aradan geçen 15-20 yılda Çin dünyanın üretim üssü haline geldi, bu muhteşem ekonomik başarı öyküsü sebebiyle Çin ekonomisinin geleceğinin çok daha parlak olduğu hatta  Çin'in gelecekte  çok daha büyük bir ekonomik süper güç olacağı beklentisinin günümüzde çok yaygın şekilde kabul gördüğüne şahit oluyoruz fakat gerçekte ise Çin'in gelecekte bugünkünden çok daha büyük bir ekonomik güç olması bir yana mevcut seviyesini bile koruyabilmesi için çözmesi gereken çok ciddi problemleri var.

  Şu paylaşımda-Link- Çin'in devasa borcunun eninde sonunda hem Çin hem de dünya için çok büyük bir sorun oluşturacağını açıklamaya çalışmıştım; yine linkin içinde Çin'in bu devasa borcu sebebiyle Ticaret savaşlarında fazla müsamahakar olamayacağını ama Abd'nin de mevcut statükoyu devam ettirmesinin imkansız olduğunu ve Çin ile olan anormal ticaret ilişkisini çok uzak olmayan bir gelecekte düzeltmek zorunda olduğunu açıklamaya çalışmıştım, ticaret savaşları %100 Çin lehine sona erse bile Çin'in devasa borcunun halen çok büyük bir sorun olduğu ve Çin'in yine çok uzak olmayan bir gelecekte çok çok daha büyük bir risk ile karşı karşıya olduğunu anlatmaya çalışmıştım.(Endüstri 4.0)

 Çin ve dünya için ciddi risk unsurları barındıran ve iç içe geçmiş bu büyük sorunlar yumağının dışında Çin ekonomisinin ilerideki bir numaralı sorunu ise bunlardan hiçbiri değildir; Çin ekonomisin orta vadede(15-20 yıl) karşılaşacağı en büyük sorun demografi sorunudur.


 Dünyanın en büyük nüfusuna sahip Çin'de son yıllarda doğurganlık oranı 1.6 seviyelerine kadar düştü; nüfusun kendini yenileyebilmesi için bu oranın 2.1 olması gerekir; 1950'lerde Çin'de doğurganlık oranı 6.5 seviyelerindeydi ama ardından gelen tek çocuk politikası ile doğurganlık oranı yıllar içinde dramatik şekilde düştü.

 Bir insanın ekonomik tercihleri hakkında net bir veri elde etmek zordur ama kitlelerin ise ekonomik tercihleri bütün dünyada aşağı yukarı aynıdır; Yaş gruplarına göre şu şekilde genelleme yapılabilir.


0-20 yaş grubu : 


- Çalışanlara bağımlı kesim
- Tüketime de üretime de katkıları çok sınırlıdır.


20-45 yaş grubu: 


- Tüketimin en fazla olduğu dönemdir.
- Ekonomide harcamaları sürükleyen ana kesimdir.
- Tüketimi temsil ederler.


45-65 yaş grubu: 


-Tüketimin azaldığı, tasarrufların arttığı yaşlardır.
- Bu kesim ekonomide tasarrufları temsil ederler, 
-En fazla vergi ödeyen kesim bu kesimdir; mesela Abd'de vergilerin yarısını 45-65 yaş grubundaki insanlardan tahsil edilir.


+65 yaş grubu:


 -Çalışanlara bağımlı bir diğer kesimdir, 
- Üretime katkıları yok denecek azdır, tüketime sınırlı şekilde devam ederler, tasarruf etmezler.
- Devlet harcamalarında önemli pay sahibidirler.(Sosyal güvenlik)Çinin demografik yapısı


 Günümüzde Çin'de 0-20 yaş grubu 300-350 milyon insan yaşar iken Tüketim yaşında 500-550 milyon insan yaşamaktadır, tasarruf yaşında ise 400-450 milyon insan yaşamaktadır.

 20 yıl sonra Çin'de iş gücü 200 milyon civarında azalacaktır; yine ekonominin ana sürükleyicisi olan 20-45 yaş nüfus grubu da yaklaşık  200 milyon civarında azalacaktır, biraz daha toplu olarak ifade etmek gerekirse; 20 yıl içinde Çin'deki ana tüketici kesimin yarısı, iş gücünün ise çeyreği yok olacak, bununla beraber devlet harcamalarında çok önemli payı olan emekli kesim ise marjinal şekilde artacak ! Bu sorunlar ilerleyen yıllarda ise artarak devam edecektir; Daha önce şu paylaşımda-Link- Japonya'nın göçmen politikasında çok çok marjinal değişiklikler yapmaması durumunda mevcut refahlarını koruyamayacaklarını anlatmaya çalışmıştım; Birleşmiş Milletlere göre dünyada Japonya'dan sonra en sorunlu demografik yapı Çin'in nüfus yapısıdır.

 Dünyadaki en sorunlu demografik yapı Çin'de olmasa da en çözümsüz nüfus sorunu Çin'dedir. Çünkü Çin demografisini iki şekilde düzeltebilir;
1. Göçmenler
2. Doğurganlık oranının düzelmesi


1. Göçmenler:


 Bir üst paragrafta verdiğim linkte çok uzak olmayan bir gelecekte Japonya'nın devasa bir göçmen nüfusuna muhtaç kalacağını açıklamaya çalışmıştım; yine Kuzey Amerika'dan Avrupa'ya bütün gelişmiş ülkelerde sosyal güvenlik sistemi ve mevcut refah,  demografik sorunlar sebebiyle tehdit altında o yüzden önümüzdeki yıllarda dünyadaki en değerli kaynak insan veya eğitimli insan olacaktır tespiti hatalı olmaz.-Link-  Bütün dünyada iş gücüne olan talebin çok kuvvetli artacağı bir dönemde Çin göçmenler için cazip bir ülke olacaktır demek zor çünkü  Çin ekonomisi halkının fakirliğine dayalıdır (fiyat rekabeti) Çin ekonomisinde çok büyük bir dönüşüm sağlansa(!) ve Çin ekonomisi sorun yaşamadan fiyat rekabeti dışında da mevcut gücünü koruyabilse sonuç olarak da Çin  gelişmiş ülkeler sınıfına yükselse bile kültür, sosyal hayat vb. gerekçeler ile Çin yine de göçmenler için çok cazip bir seçenek olmayacaktır; bununla beraber Çin'in ihtiyaç duyacağı göçmen çok büyük rakamlar olacaktır; dünyada en fazla göçmenin yaşadığı Abd'de 50 milyondan az göçmen var iken Çin'in ihtiyaç duyacağı göçmen sayısı yüz milyondan fazla olacaktır !

2.Doğurganlık oranının düzelmesi:


 Çin'de demografinin doğurganlık oranının düzelmesi yoluyla çözülmesi de kağıt üzerinde bir şıktır ama önünde çok kuvvetli engeller bulunmaktadır, öncelikle sorun bu seneden çözülmeye başlasa bile Çin'in demografisinin düzelmesi 20 yıl sürecek.

Çin'de doğurganlık oranı doksanlı yıllardan beri sorunlu seviyelere düşmüştür, Çin hükumeti tek çocuk politikasından vazgeçmiş olsa bile tek çocuk yapma Çin halkının iki jenerasyon boyunca kültürüne işlemiş durumda Çin hükumeti bunu tersine çeviremiyor.

 Bir diğer sorun ise Çin demografisinde tek anormallik yaş grupları arasındaki orantısızlık ve doğurganlık oranları değildir, yazının başında verdiğim nüfus piramidinde de görüldüğü gibi Çin'de kadın-erkek nüfusu dağılımında da sorun mevcuttur; uzun yıllar devam eden tek çocuk politikası sebebiyle Çin halkı bu hakkı erkek çocuk tercihi olarak kullanmıştır, Çin'de kadın nüfusu erkek nüfusundan 33 milyon daha azdır, evlilik ve çocuk yapmaya müsait yaş gruplarında bu fark daha da artıyor bu sebeple yaklaşık 10 sene içinde doğurganlık yaşında olan(40 yaş altı) Çinli erkeklerin 1/4'ünün hiç evlenmemiş olması bekleniyor. Kısacası Çin'in nüfus yapısı sorunlu ve veriler çok daha sorunlu hale geleceğini gösteriyor.

 Çin'in ileride süper güç olabilmesi için önündeki en büyük engel nüfus yapısı olacak.