negatif faizli tahviller neden alınır etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
negatif faizli tahviller neden alınır etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

21 Mayıs 2020 Perşembe

Negatif faizli tahviller neden alınır

 Geçenlerde yazdığım negatif faiz konusu sonrası sık sık aldığım soruya cevap olsun diye bu yazıyı yazdım. Bilindiği gibi 2008 sonrası negatif faiz dünyada yaygın olarak görülüyor hatta FED'in de artık bu kervana katılması gündeme gelmesi sebebiyle negatif faizler artık yeni normal haline geliyor. Merkez Bankalarının bankalara uyguladığı negatif faiz şu an için ekseriyetle sadece bankaları ilgilendiren bir konu olsa da(Çok sınırlı banka bunu sınırlı müşteriye yansıtıyor.) bu konu ile ilişkili ama farklı olan  negatif faizli tahvil olayı var. Dünyada 10-15 trilyon dolar değerinde (Genelde Avrupa kaynaklı) negatif getiri vaat eden tahvil var ve bunu kim, neden alıyor sorusu soruluyor.  Biraz eski bir veri olsa da( Ağustos 2019)  dünyadaki yatırım yapılabilir tahvillerin neredeyse 1/3'ü negatif getiri vaat etmekteydi. 3-5 sene önce dünyada negatif getirili tahvil diye bir şey yoktu.


Konu Dışı: Komplo teorisi sevenler Covid-19 ile kağıt paralar arasında kurulan abartılı bağ ve son zamanlarda gündeme sokulan dijital para konularını bu konu ile beraber düşünmelidirler.


Negatif getirili tahviller neden alınır  • Alternatifsizlik

 Negatif getirili tahvillerin yatırımcılar tarafından alınmasının en önemli sebebi alternatifsizliktir. Bir yatırımcı negatif tahvil almamayı tercih edebilir ama özellikle büyük sermaye sahibi bir yatırımcıdan bahsediyorsak bu ihtimal zorlaşır. Şu an negatif tahvillerin götürü %0 küsuratlı rakamlar iken bunu yatırımcının kendi kasasında korumaya çalışması sürekli bir stres kaynağı olmakla beraber daha büyük bir yatırım maliyetini söz konusu edecektir. (Güvenlik) Yatırımcılar için sermayeyi bankalarda  hesaplarda tutmak da bir seçenektir ama bu yönde tercihlerin artması ekonomi yönetimlerini/bankaları önlem atmaya itecektir daha önemlisi bu yönde bir tercih sahibi yatırımcı düşük ihtimalli ama çok büyük bir riski de kabullenmiş olur. Örnekle açıklamak gerekirse birçok Avrupa ülkesinde devletin yatırımcılara sunduğu banka hesabındaki varlık koruma garantisi 100 bin avrodur ve bankanın bir zarara uğraması durumunda bunun üzerindeki bütün servet kaybolma riski ile ihtimaller dahilindedir.( Türkiye'de de bildiğim kadarıyla devlet garantisi 100 ya da 150 bin liradır (Kontrol etmedim) ama devlet geçmişte gerçekleşen bütün olumsuz durumlarda mudilerin bütün kayıplarını karşılamıştır; Avrupa'daki örnekler hakkında bilgim olmamakla beraber olumsuz senaryolarda devletin kapasitesinin var olup olmayacağı ve Türkiye örneği gibi bir tercihte bulunup bulunmayacağı belirsizdir.) Bankaların birden bire batması düşük bir ihtimaldir ama risk/ maliyet tercihi yapılınca bütün servetin kaybı ile devlet tahvillerinin düşük götürüleri arasında ikinci seçenek makul olabilmektedir.(Devlet tahvillerine yapılan yatırımın geri dönmemesi için devletin mutlak bir iflasa sürüklenmesi gerekir, pek görülmez.)